Start prototypefase badkamer Hof van Duurzaamheid

Nieuwsbericht | 8 maart 2021

Prefab badkamer en technische ruimte

Het terrein aan de Laan van Duurzaamheid in Amersfoort gaat gebruikt worden door Karbouw om woningen te bouwen op de kavel aan de Rondweg Noord en Laan van Duurzaamheid. De intentie is om een unieke buurt te realiseren voor een mix van doelgroepen. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor duurzaamheid en een groene leefomgeving. Treetek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de CLT-woningen en Karbouw fungeert als hoofdaannemer. SANU zal haar bijdrage leveren door de badkamers volledig prefab te produceren, inclusief technische ruimte.

Duurzaam CLT-woningen bouwen

Het hout dat Treetek gebruikt is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in onder andere Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland. Ze werken alleen met leveranciers die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid. Door selectief en gericht te kappen, ontstaat ruimte voor andere bomen om te groeien en neemt de biodiversiteit toe. Over het hele proces bezien wordt er meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.

Eerste fase start week 22

De eerste fase van het project start in week 22, wanneer in een korte tijd een viertal woningen door Karbouw geplaatst zullen worden. SANU levert de prefab badkamers- en toiletten voor de uitvoering van het complete project, dat zal bestaan uit 40 woningen. Voordat de definitieve badkamers worden geleverd, zal eerst een prototype worden gemaakt. SANU bedankt Karbouw, Schipper Bosch en Treetek voor het vertrouwen in de samenwerking.